Xornada AS MULLERES NA PESCA: FAENANDO CARA Á IGUALDADE.