PROXECTOS COLECTIVOS 2023

ARVI foi beneficiario dunha axudas pública para proxectos colectivos de mellora das instalación de descarga.

No marco deste proxecto vanse adquirir dúas carretillas para o servizo de caixas.

As axudas recibidas contan cun cofinanciamento do FEMPA  que se enmarca dentro da prioridade 1 de fomentar a pesca sustentable e a recuperación e conservación dos recursos biolóxicos acuáticos,  no obxectivo específico 1.1 de reforzar as actividades pesqueiras que sexan económica, social e medioambientalmente sustentables, e o tipo de actividade 1.1.12 nos portos pesqueiros, lugares de desembarque, lonxas e ancoradoiros. As porcentaxes de cofinanciamento das axudas son do 70 % con fondos FEMPA e o
30 % con fondos da Comunidade Autónoma

 

En este enlace puede consultarse la RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2024 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de outubro de 2023 (DOG Núm. 35, 19/02/2024, Página 14123).

Share This

¡Comparta esta noticia!