PROXECTO COLECTIVO “FORMARVI-FORMACIÓN PERMANENTE NO SECTOR PESQUEIRO”

 

ARVI foi beneficiario dunha axuda pública para mellorar a cualificación das persoas traballadoras do sector.

FORMARVI-FORMACIÓN PERMANENTE NO SECTOR PESQUEIRO é un proxecto formativo que trata de contribuír ao desenvolvemento da formación profesional, das novas competencias profesionais e da formación permanente do sector pesqueiro. O proxecto engloba as seguintes ACTIVIDADES FORMATIVAS

 • Patrón/a Local de Pesca sección ponte e común
 • Patrón/a Local de Pesca sección de máquinas
 • Formación Básica Seguridade
 • Mariñeiro/a pescador/a
 • Manipulador/a de alimentos
 • Contramaestre: experto en redes, estiba e liderado
 • Curso de simulacro de emerxencias marítimas
 • Competencias dixitais: A aplicación ISM
 • Grúas hidráulicas articuladas
 • Reanimación cardiopulmonar e DESA
 • Seminario: Análise de puntos críticos e de control para patróns
 • Prevención de riscos laborais e COVID-19
 • Competencias dixitais. O diario electrónico a bordo

Os OBXECTIVOS deste proxecto son os seguintes:

 1. Cualificar ós traballadores/as en novas competencias dixitais.
 2. Dotar ós traballadores/as do sector da pesca, de cursos específicos relacionados coa súa actividade laboral.

 3. Formar ás persoas que teñan interese en acceder ó sector.

 4. Mellorar a competitividade das empresas do sector.

 

APOIO FINANCEIRO:  Proxecto formativo cofinanciado pola Unión Europea (75% Fondo Europeo Marítimo Pesqueiro) e pola Comunidade Autónoma (nun 25%)

 

 

 

 

Share This

¡Comparta esta noticia!